O nama

Preduzeće je osnovano daleke 1960.godine, a osnivač je opština Prijedor. Osnovne djelatnosti preduzeća su čišćenje grada i odvoz smeća. Svi radovi su se odvijali ručnimputem bez ikakve mehanizacije.100

Stupanjem na snagu Zakona o udruženom radu, formirano je preduzeće sa nazivom Komunalno preduzeće "4. Juli" Prijedor, u čijem sastavu je OOUR "Vodovod" Prijedor i OOUR "Komunalne usluge" Prijedor. 
U 1999.godini preduzeće posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP "Komgrad" Prijedor.
Primjenom Zakona o privatizaciji preduzeća u društvenoj svojini, ovo preduzeće se transformiše 30.09.2000.godine, u tri nova preduzeća i to:
 
- ODKP "Vodovod i kanalizacija" Prijedor,
- ODKP "Komunalne usluge" Prijedor,
- ODKP "Gradska tržnica" Prijedor.
Ovako transformisano preduzeće posluje sve do 01.03.2005.godine, kada vrši vlasničku transformaciju dijela državnog kapitala i registruje se pod nazivom "Komunalne usluge" akcionarsko društvo Prijedor.   
Preduzeće "Komunalne usluge" AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko društvo, a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili više oblika svojine.
Vlasnička struktura preduzeća:
- Grad Prijedor
- 74,70 %
- Grupa "Fortis" d.o.o. - 
14,76 %
- Akcionari - interni dioničari - 10,54 %

Stalno zaposlenih u preduzeću je 160, a prema potrebi radnici se primaju na određeno vrijeme.
Korisnici usluge mogu plaćati žiralno ili preko inkasanata na terenu. Preduzeće ima organizovanu inkasantsku službu. Inkasanti su ovlašteni, stalno zaposleni radnici.
Korisnici usluge mogu plaćati žiralno na sljedeće račune:
NLB Razvojna banka
5620070000011113
Nova Banjalučka banka
5510370001276725
HYPO Alpe-Adria-Bank
5520210001425807
Bobar banka AD Bijeljina
5655023900000144
Matični broj firme je: 1938967  
Poreski broj preduzeća: 4400684900008

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider