Reciklaža

Već desetak godina naše preduzeće se bavi reciklažom otpada, koja obuhvata prikupljanje papira, PET i najlonske ambalaže. Sortiranjese vrši u namjenski izgrađenom objektu u Donjoj Puharskoj.

Ciljevi reciklaže su: smanjenje količina otpada kojise dovozi na deponiju, ušteda u energiji, zaštita životne sredine kao i stvaranje dodatnog prihoda i zapošljavanje novih radnika.

Preduzeće „Komunalne usluge“ AD Prijedor trenutno provodi projekat „Uvođenje reciklaže izgradnjom zelenih ostrva“ koji većim dijelom finansira švedska „SIDA“, a manjim Grad Prijedor. U tu svrhu na području Grada je izgrađeno 15 zelenih ostrva sa 60 specijalnih kontejnera, zapremine 1,1 m3. Nabavljeno je i manje specijalno vozilo Iveko Eurokargo, nosivosti korisnog tereta 3,5 tona kao i Reno Master, nosivosti 1,5 tone za prikupljanje sekundarnih sirovina iz recikažnih mreža. Za potrebe presovanja sortiranih sekundarnih sirovina dobili smo modernu automatsku presu APB 40, kapaciteta 4 tone na sat. Nadamo se da ćemo značajno povećati količine recikliranog otpada i u budućnosti zaokružiti ovaj proces izgradnjom modernog objekta, čija je izgradnja planirana na deponiji „Kurevo“. Svi projekti su sastavni dio Plana za upravljanje čvrstim otpadom Grada Prijedora od 2012. godine do 2017.godine.

Moramo napomenuti da bez podizanja svijesti građana o potrebi razdvajanja otpada biti moguće ostvariti značajne rezultate u ovoj oblasti. Naše preduzeće je učesnik javne kampanje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju pod sloganom „Zapamti dobro: U prirodi sve se kreće, otpad je sirovina, a ne smeće!“ Medijska kampanja će nam biti prioritet u radu u narednom periodu. Količine recikliranog otpada u 2013. godini:

Stari papir i karton 150.113 T 84,12 %
Najlon 10.680 T 5,98 %
PET ambalaže 17.665 T 9,90 %
U K U P N O 178.458 t

Da li znate?Ako prikupimo i recikliramo 1 t otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce, dovoljna je da sijalica od 100 W svijetli 4 sata.Vrijeme razgradnje:

- Plastične boce, vrećice 100-10.000 godina
- Plastični upaljači 100 godina
- Aluminijske limenke 10-100 godina
- Žvakaće gume 5 godina
- Filter za cigarete 1-2 godine
- Novine 3-12 mjeseci
- Ogrisci od jabuke 3-6 mjeseci
- Papirne maramice 3 mjeseca

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider