Azil za napuštene životinje

azilU sastavu našeg preduzeća od 2009. godine djeluje i higijeničarska služba, zadužena za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica. Na ovim poslovima su angažovana 2 naša radnika, koji raspolažu sa vozilom za te namjene. Rad naše službe je zasnovan na Pravlniku o radu higijeničarske službe, koji je donio Grad Prijedor. Za potrebe higijeničarske službe je izgrađen i azil za pse. Ulažemo velike napore da opremimo i osavremenimo azil, u skladu sa evropskim normama i Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja.

Zahvaljujući saradnji sa donatorima iz Njemačke uspjeli smo nabaviti 3 paviljona za pse, (veličine4,20 m x 1,10 m), kaveze za transport odraslih pasa i štenadi, posfrajne posude za hranjenje pasa, ofarbali smo i zaštitili kompletan azil i natkrili smo kancelariju i skladište. Uspostavili smosaradnju i sa jednim slovenačkim udruženjem, gdje planiramo izgradnju posebnog, natkrivenog prostora za štence. Za zdravstveno stanje pasa u azilu je zadužena nadležna veterinarska ustanova, sa kojom je sklopljen ugovor. Svakodnevni su pozivi naših građana, koji zahtjevaju da se uklone psi lutalice. Mali je broj poziva, u kojim građani žele udomiti takve pse. Od početka rada nešeg azila uhvaćeno je 4 753, a od toga 368 pasa lutalica je udomljeno. U narednom periodu planiramo i osavremeniti opremu za hvatanje pasa, nabaviti novije specijalno vozilo kao i pojačati kampanju za udomljavanje u saradnji sa udruženjima za zaštitu životinja. Našim građanima stoji na raspolaganju broj telefona 222 – 109, na koji mogu prijaviti pojavu pasa lutalica, preuzimanje njihovih pasa i za udomljavanje.


29.10.2015.god.

"Uz pomoć slovenačkog društva za zaštitu životinja izgrađen je novi objekat dimenzija 5 x 3 m za smještaj štenadi i keruša. Ovim putem se zahvaljujemo predstavnicima slovenačkog društva na dosadašnjoj pomoći i  uspješnoj saradnji.
Komunalne usluge AD Prijedor će i u narednom periodu u skladu  spostvenim mogućnostima i uz pomoć potencijalnih donatora nastojati poboljšati uslove u azilu za napuštene životinje u skladu sa evropskim normama i Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja."

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider