Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora - O Komunalnim Uslugama

marko-pavicPrvi utisak turista ili poslovnih ljudi koji sve češće posjećuju naš grad da je lijepo uređen i čist. Zasluge se pripisuju Komunalnom preduzeću, gradskim vlastima, ali i stanovnicima našeg lijepog grada. O tome da li gradske vlasti izdvajaju dovoljno sredstava za rad našeg Komunalnog preduzeća, o tom da li građani redovno izmiruju svoje obaveze kako bi omogućili nesmetan rad ovog preduzeća, teme su za neke druge prilike. O tome da li je kod nas dovoljno razvijena ekološka svijest građana o potrebi zaštite i uređenja naše životne sredine, tema je za razmišljanje svih nas.

 

Činjenica da je slika o trentnoj uređenosti našeg grada takva da pohvale stižu i od visokih evropskih zvaničnika koji sve češće posjećuju naš grad, ali i od naših sugrađana koji žive u inostranstvu i s vremena na vrijeme dođu u svoj rodni grad. To je znak da je postignut evidentan napredak i da smo brigu o zdravlju i čistoći grada unaprijedili. Komunalne djelatnosti u savremenim gradovima imaju sve veću važnost. Održavanje čistoće, gradskog zelenila i druge djelatnosti omogućavaju zdrav život grada. Preduzeće „Komunalne usluge“ AD Prijedor daje svoj puni doprinos životu našeg grada Prijedora.

Nabavkom savremene opreme neophodne za rad ovog preduzeća i kvalitetan odvoz otpada, otvara savremene deponije za odlaganje svih vrsta otpada i podizanje ekološke svijesti na još viši nivo nešto je što kontinuirano pratimo i podržavamo sve aktivnosti koje u tom pravcu preduzimaju zaposleni u ovom kolektivu. Jedan dan u životu našeg grada nezamisliv je bez naših „komunalaca“ tako da ih gradska uprava na čijem sam čelu, da je punu podršku udaljem radu.

LOKACIJA

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider